Karl Markus Gauk

  • 187cm/6' 1½"
  • 85cm/33¼"
  • 76cm/29¾"
  • 97cm/38"
  • 44
  • Blonde
  • Blue